Kancelaria

KANCELARIA PARAFIALNA
 

 

       PIĄTKI

10.00 - 12.00

15.00 - 17.00

 

       SOBOTY

10.00 - 12.00


 

Wezwanie do chorego lub formalności dotyczące pogrzebu - codziennie o każdej porze.

 

 

 

Wykaz dokumentów potrzebnych do Sakramentów Świętych i katolickiego pogrzebu

 
CHRZEST
 1. Sakrament chrztu udzielany jest w naszym kościele w drugą i czwartą Niedzielę każdego miesiąca na Mszy św. o godz. 12.30.
 2. Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej najpóźniej 2 tyg. przed planowaną uroczystością. Należy przy tym okazać Akt urodzenia dziecka.
 3. W naszym kościele mogą być ochrzczone dzieci, których rodzice należą formalnie do naszej parafii. W pozostałych przypadkach konieczne jest zezwolenie własnego Proboszcza.
 4. Chrzestny powinien mieć ukończone 16 lat i być katolikiem, który przyjął sakrament bierzmowania i Eucharystii.
 5. Nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, którzy pozostają w karach kościelnych, niepraktykujący, osoby pozostające w cywilnych związkach małżeńskich lub bez ślubu kościelnego.
 6. Chrzestni powinni przed chrztem okazać zaświadczenie zezwalające na pełnienie takiej funkcji (parafia zamieszkania, a nie zameldowania).
 7. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
 8. Do chrztu należy zaopatrzyć się w tzw. białą szatkę oraz świecę chrzcielną.
 9. W celu złożenia podpisów w Księdze chrztów prosimy o przybycie do zakrystii 30 min przed Mszą św. chrzcielną.
BIERZMOWANIE

Przygotowanie młodzieży rozpoczyna się każdego roku, we wrześniu. Terminy spotkań oraz szczegółowe informacje zawarte są wówczas w ogłoszeniach parafialnych i na stronie internetowej naszej parafii.

MAŁŻEŃSTWO
 1. Dokument tożsamości.
 2. Świadectwo chrztu świętego – z zaznaczeniem, że jest ono potrzebne do ślubu kościelnego. UWAGA, dokument ten ważny jest przez 6 miesięcy. Należy także zwrócić uwagę, czy na świadectwie tym znajduje się adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania oraz o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.
 3. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
 4. Zaświadczenie do ślubu konkordatowego pobrane z Urzędu Stanu Cywilnego. UWAGA, dokument ten ważny jest przez 6 miesięcy.
 5. Dane świadków.

 

POGRZEB KATOLICKI
 1. Akt zgonu.
 2. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

 

 

2022  Parafia  ©  globbers joomla templates