Wspólnoty


 • Odnowa w Duchu Świętym "Fiat"

 • Franciszkański Zakon Świeckich

 • Służba Liturgiczna Ołtarza

 • Parafialny Zespół CARITAS

 • Neokatechumenat

 • Schola Parafialna "Laudate Dominum"

 • Domowy Kościół

 • Poradnia Życia Rodzinnego

 • Żywy Różaniec

 • Wspólnota Młodzieżowa "Armia Pana"

 • Zespół Młodzieżowy "Śpiewająca Armia Pana"


 ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM "FIAT"

 3f0cd47592669e72d313f6fa691d41fff82f7e341     Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Fiat” istnieje w naszej parafii od 1993 r. i jako ruch charyzmatyczny, pomaga odkrywać Boga. Spotykamy się przy parafii św. Józefa w Morągu. Obecnie jest nas około 30 osób.
    Wspólnota gromadzi ludzi, którzy chcą bliżej zaprzyjaźnić się z Jezusem Chrystusem, pogłębiać i umacniać swoją wiarę, dzielić ją z innymi, razem modlić się i odnajdywać swoje miejsce w Kościele.
    Regularnie spotykamy się na modlitwie wspólnotowej oraz w małych grupach formacyjnych.

     Spotkania modlitewne są otwarte i może przyjść na nie każdy. Odbywają się one we wtorki, po Mszy świętej wieczornej w domu katechetycznym.
    Spośród osób należących do naszej grupy, kilkoro zostało powołanych do życia zakonnego i kapłańskiego.

    Nasza formacja:
- katechezy na spotkaniach modlitewnych
- modlitwa wstawiennicza (co tydzień)
- posługa podczas parafialnych Mszy Świętych
- organizowanie wspólnotowych Dni Skupienia
- wyjazdy na spotkania odpowiedzialnych, ogólnopolskie czuwania w Częstochowie, rekolekcje pogłębiające wiarę
- prowadzenie i posługa na rekolekcjach Odnowy w Duchu Świętym
 
    Na spotkaniach modlitewnych gromadzą się ludzie w różnym wieku, rozmaitych zawodów zainteresowań i temperamentów, których jednoczy pragnienie pogłębiania więzi z Bogiem i postępu na drodze modlitwy.

Wszystkich chętnych, gotowych poświęcać swój czas na modlitwę serdecznie zapraszamy do naszej wspólnoty. 


FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH 

sw franciszek 21Pokój i Dobro!

   Franciszkański Zakon Świeckich to wspólnota osób świeckich, które chcą pogłębiać swoją wiarę i żyć według wskazań zawartych w Ewangelii naśladując św. Franciszka z Asyżu.
   "Ten, kto wierzy, nie jest nigdy sam, (...) wiara dąży do tego, by się rozpowszechniać, zapraszać innych do swej radości" (Franciszek I, Lumen Fidei)

  Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością i powołaniem, oraz na spotkania Wspólnoty w czwartki o 19.00 w domu katechetycznym.


SŁUŻBA LITURGICZNA OŁTARZA

Króluj nam Chryste!     

„Ministrare” (z łac.) znaczy „służyć”.
kiwak21
Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.  

     Słowo „ministrant” wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej.

 • Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!

 • Lektor - ustanowiony do czytania fragmentów z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może również podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonać psalm między czytaniami i śpiew przed Ewangelią.

 • Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej - to osoby świeckie, uprawnione do udzielania Komunii św. w  kościele - np. w czasie większych uroczystości w parafii lub Mszy św. niedzielnych.

     Oni są nadzwyczajnymi szafarzami, czyli tymi, którzy pomagają. Szafarzy mianuje biskup diecezji po specjalnym kursie przygotowawczym. Szafarz nadzwyczajny może - w ramach ważności powołania - świadczyć pomoc na terenie całej swojej diecezji.


PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

 Caritas logo1    Parafialny Zespól CARITAS działający w naszej parafii w ramach Caritas Diecezji Elbląskiej koordynuje wieloraką działalność charytatywną.

    Dzięki ludziom wrażliwego serca możliwa jest codzienna ( w dni szkolne) pomoc dzieciom klas I - VI w nadrabianiu zaległości szkolnych oraz odrabianiu lekcji, a także dzielenie się skromnym posiłkiem.

    Wspieramy akcje: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, kolonie letnie dla dzieci, rozprowadzanie żywności w ramach unijnego programu PEAD. Uczestniczymy w zbiórkach parafialnych, diecezjalnych i ogólnopolskich.

      Świetlica dla dzieci (w domu katechetycznym) czynna jest od poniedziałku do piątku od godz.: 15:00 do godz.: 17:00


 NEOKATECHUMENAT

testata1

      Droga neokatechumenalna jest formą pochrzcielnego katechumenatu dla dorosłych. Jej inicjatorami jest dwoje Hiszpanów: Francesco Arguello i Carmen Hernandez. Droga narodziłą się w dzielnicy slumsów Palomeras Atlas na przedmieściach Madrytu na początku lat 60. Dzisiaj, po ponad 30 latach od jej powstania kiedy ukazał się jej dojrzały kształt jest widoczne, że stanowi ona praktyczne narzędzie, umożliwiające wcielenie Soboru Watykańskiego II w rzeczywistość konkretnych parafii. Istnieje w ponad 100 krajach.

  Wewnątrz parafii Neokatechumenat jest przeżywany w małej wspólnocie – zwanej wspólnotą neokatechumenalną.

    Wzorem wspólnoty neokatechumenalnej jest Święta Rodzina z Nazaretu, historyczne miejsce, gdzie Słowo Boże, które stało się Człowiekiem, dojrzewa wzrastając "w mądrości, w latach i w łasce", pozostając poddane Józefowi i Maryi. We wspólnocie neokatechumeni stają się dojrzałymi w wierze, wzrastając w pokorze, prostocie i uwielbieniu, poddani Kościołowi.


 SCHOLA PARAFIALNA "Laudate Dominum"

      dzieci spiew1Schola Dziecięca - w naszej parafii swoim śpiewem wychwala Pana Boga i ubogaca  liturgię Eucharystii w każdą niedzielę o godz. 11:00 na Mszy Świętej z udziałem dzieci.

      By śpiewać w scholi nie potrzeba wybitnych zdolności muzycznych, ważne jest za to by członkowie scholi lubili śpiewać i chcieli to robić na chwałę Bożą.
       Opiekunem scholi jest nasz Organista - p. Sylwester Żydanowicz.

 

 


DOMOWY KOŚCIÓŁ

    ikona KD1Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce.

   Łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame.
    Założycielem jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987). Duchową kolebką jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyła się pierwsza oaza rodzin, która zapoczątkowała rozwój ruchu.

    Członkami są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację.

   Małżeństwa włączaja się do kręgów Domowego Kościoła, aby sobie wzajemnie pomagać. "Równi usługują równym" (Humane vitae, 26).

   Ruch ten zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Przy naszej parafii działają dwa kręgi Domowego Kościoła - 9 małżeństw. Małżeństwa formują się w oparciu o Słowo Boże i materiały formacyjne Ruchu Światło - Życie. Szczególną uwagę zwraca się na:

 • codzienną modlitwę osobistą

 • regularne spotkanie ze słowem Bożym

 • codzienną modlitwę małżeńską

 • codzienną modlitwę rodzinną

 • comiesięczny dialog małżeński

 • regułę życia

 • uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Więcej informacji na stronie www.dk.elblag.pl 


PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO

por1

     Katolickie Poradnie Życia Rodzinnego istnieją w parafiach całego kraju, służąc radą, rozwiązując konflikty i ucząc bycia lepszym katolikiem, a przede wszystkim – człowiekiem.

    W ramach bezpośredniego przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa (najpóźniej na 3 miesiące przed datą ustaloną na dzień ślubu) narzeczeni kierowani są na katechezy przedmałżeńskie, a także na spotkania do Parafialnych Poradni Życia Rodzinnego.

   Uczestnictwo w katechezach i spotkaniach w poradni należy rozpocząć równolegle, w tym samym czasie. Spotkania w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego odbywają się zasadniczo w parafii, w której przeprowadzane są formalności związane z zawarciem małżeństwa.

   Spotkania w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego prowadzone są przez osoby świeckie, zwane Doradcami Życia Rodzinnego. W ramach bezpośredniego przygotowania do zawarcia małżeństwa poradnictwo obejmuje minimum trzy spotkania, z których pierwsze odbywa się zaraz po zgłoszeniu zamiaru zawarcia sakramentu małżeństwa. Termin drugiego i trzeciego ustala Doradca Życia Rodzinnego z każdą parą indywidualnie w odstępach co najmniej dwutygodniowych.

Poradnia służy pomocą w:

 • rozwiązywaniu trudności w wierze,
 • odkrywaniu wartości czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej,
 • ukazywaniu właściwego wymiaru miłości małżeńskiej i rodzinnej,
 • przygotowaniu do ważnych wydarzeń w życiu tj. sakrament małżeństwa,
 • kształtowaniu postaw pro-rodzinnych,
 • uczeniu zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa,
 • planowaniu potomstwa,
 • ukazywaniu możliwości towarzyszenia dziecku od poczęcia,
 • rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich i rodzinnych,
 • wspieraniu samotnych matek oczekujących dziecka,
 • rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • ratowaniu rodzin zagrożonych chorobą alkoholową.

ŻYWY RÓŻANIEC

    zywy rozaniec 710x2701
«Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca». (Jan Paweł II)

   Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec.

Raz w miesiącu członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych.


WSPÓLNOTA MŁODZIEŻOWA "ARMIA PANA"

Wspólnota młodzieżowa "Armia Pana" spotyka się co tydzień w czwartki o godz. 19.00. Jesteśmy razem by spędzać czas, modlić się i motywować do działania. Miejscem spotkań jest salka w domu katechetycznym przy parafii św. Józefa w Morągu.

   


 ZESPÓŁ MŁODZIEŻOWY "ŚPIEWAJĄCA ARMIA PANA"

Zespół młodzieżowy składa się z utalentowanych osób, które poprzez swój śpiew i grę na instrumentach, pomagają w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii i nabożeństw młodzieżowych. Posługuje w niedzielę na Mszy Świętej o godz. 18.00. By śpiewać w zespole nie potrzeba wybitnych zdolności muzycznych, ważne jest za to by członkowie scholi lubili śpiewać i chcieli to robić na chwałę Bożą. Próby odbywają się w niedziele o godz. 17.00 w domu katechetycznym.

       

2022  Parafia  ©  globbers joomla templates